Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по преподавателям

ПреподавательПара  
 
Азаренкова С.К0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Аксенова О.Р0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Антоник Г.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Антонова М.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Афанасьев А.А.0 
1 
2 
3121 001
Физкультура
4520д 001
Физкультура
5 
6 
7 
8 
 
Белых М. В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Беляева Г.Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Боброва Л.Э.0 
1 
2 
3210д 303
Литература
4 
5 
6 
7 
8 
 
Богомолова А. А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Братенкова Н. Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
вакансия0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
вакансия 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Вакансия110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Вакансия20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
вакансия50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
вакнсия 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Виноградова И.Ю.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Власова С.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Воронина Н.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Вурдова Е.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Галь Л.И0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Гарнов.И.О0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Глух И.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Голубев А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Гончарук Л.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Горчева О.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Грекалова Н.Н0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Грязнова Г.В.0 
1 
2 
3 
4225 404
Иностранный язык
5 
6 
7 
8 
 
Гуляева А.С0 
1420д 223
Анатомия и ФЧ
2420д 223
Анатомия и ФЧ
3420д 223
Основы патологии
4420д 223
Основы патологии
5 
6 
7 
8 
 
Евдокимов В. М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Евдокимова Т.П0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Евлампьева М.В.0 
1 
2 
3430д 405
Иностранный язык
4 
5 
6 
7 
8 
 
Евлогиева Е. Т.0215 314
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
1215 314
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
2215 314
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Жебова Д.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Задирей Я. Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6217в 212
Основы патологии
7218в 212
Основы патологии
8 
 
Зуева Г.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Зуева Г.А.10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Ибрагимова Н.Э.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Иванюк А.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Калина М.О0 
1 
2 
3 
4 
5 
6218в 314
Технол ок мед усл
7 
8 
 
Калинина Е.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Канева В.В.0 
1 
2 
3222д 113
Анатомия и ФЧ
4222д 113
Анатомия и ФЧ
5 
6 
7 
8 
 
Каракчиева Ю.Ю.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Катаева Е.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Кениг Т.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Кирушева Н.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Киселева В.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Кобзева Н. В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Коданева А.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Козлова А.Н.0 
1911д 403
Иностранный язык
2 
3430д 403
Иностранный язык
4430д 403
Иностранный язык
5 
6 
7 
8 
 
Колпакова Е.Е.0 
1 
2 
3911д 120
Химия
4 
5 
6 
7 
8 
 
Корелина А.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Короткова Л.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Кочанова Ю.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Куратов В.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Куратов О.А0 
1510д 204
История
2911д 204
История
3211д 204
История Медицины
4 
5 
6 
7 
8 
 
Лаврега З.К.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Лаптева И.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Лейбов А.Б.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Лихачева А.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Лютоева Н.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Макарова Т.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Макова О.Ю.0 
1911д 425
Иностранный язык
2520д 425
Иностранный язык
3520д 425
Иностранный язык
4 
5 
6 
7 
8 
 
Малышева О. В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Малькова Е.А.0 
1210д 205
История
2210д 205
История
3220д 205
Биомедицинская этика
4220д 205
Основы философии
5 
6610в 205
Основы философии
7610в 205
Основы философии
8 
 
Мамчур Е. Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Марков М.А0 
1430д
Физкультура
2430д
Физкультура
3225
Физкультура
4910
Физкультура
5910 001
Физкультура
6 
7 
8 
 
Маркова Т. В.0 
1221д 210
Фармакология
2221д 210
Фармакология
3222д 210
Фармакология
4222д 210
Фармакология
5222д 210
Фармакология
6228в 210
Фармакология
7228в 210
Фармакология
8 
 
Маркова Т. В.10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Мастыкина Е.В.0 
1 
2 
3910 224
Основы философии
4 
5 
6 
7 
8 
 
Махова Н.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Меркулова В.И0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Мишарина В.Е.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Моисеенко Т.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Мокиева А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Молодцова В. Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Морозова А.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Морозова О.П.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Морокова А.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Моторина В.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Муклецова Е. Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Мурзина И.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Наддака Т.П0 
1 
2 
3 
4 
5 
6229в
СУ при раз заб терап профиля
7229в
СУ при раз заб терап профиля
8 
 
Неверовская Е.Г.0 
1224 225 121
Организационно методическая деятельность МДМС
2224 225 121
Организационно методическая деятельность МДМС
3202 В 121
СУ при раз заб хирург профиля
4202 В 121
СУ при раз заб хирург профиля
5202 В 121
СУ при раз заб хирург профиля
6237в 111
СУ при разл заб в клин нерв болез
7237в 111
СУ при разл заб в клин нерв болез
8 
 
Некрасов Р.К.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Нестерова В.П.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Низовцева Е.А.0 
1121 212
Пропед и Д при ЛОР-заб
2121 212
Пропед и Д при ЛОР-заб
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Новикова И.Д.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Орехов А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Осипова Т.Ю.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Осташова Е.Т0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пальшина И.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пантелеев В.П.0 
1231д 001
Физкультура
2510д 321
ОБЖ
3212д 321
ОБЖ
4212д
Физкультура
5 
6 
7 
8 
 
Пантелеева Е.К.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пантелеева Н.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Панюкова Г.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Парначева Т. В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Парначева Т. В.10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пашкова М.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Першина П. С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Петрова Н.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Петухова М.Б.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пипунырова Н.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пирогов А.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пирогова И. С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Пирогова И.С 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Плесовский П.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Подорова Н. А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Попов А.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Попова А.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Попова Р.К0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Прохорова М.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Ремизова Т.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Ремшуева А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Репина Е.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Роженцова Л. В.0 
1 
2 
3215 315
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
4215 315
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
5215 315
УП БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
6 
7 
8 
 
Рубцова О.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Рымарь А.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Сажин В. В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Сальникова Т. А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Самаркина Н.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Седрисева О.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6227в 113
Основы профилактики
7227в 113
Основы профилактики
8 
 
Семенова Е.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Сивкова Т.И0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Славная Ж.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6238в 209
СУ при раз заб и состоян в инфекции
7238в 209
СУ при раз заб и состоян в инфекции
8 
 
Сметанин П.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Смирнова Г. А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Смирнова С.Л0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Соловьева О.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7217в 310
Технол ок мед усл
8 
 
Спирягина Е.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Старцева О.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Старцева С.В0 
1 
2 
3224 ДИСТАНТ
Психология
4232д ДИСТАНТ
Психология
5232д ДИСТАНТ
Психология
6 
7 
8 
 
Строкова К.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Супрядкина Е.И 10 
1 
2230д 231д 232д ДИСТАНТ13
СУ при раз заб терап профиля
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Супрядкина Е.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Сургучева Н.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Сямтомова Э.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Терентьева Е.Ю.0 
1 
2 
3 
4230д 305
Психология
5 
6 
7 
8 
 
Тимошенко В.М0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Титова Л.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Ткаченко А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Третьяков М.Л.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Туманина Ю. А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Турубанова Е.А.0 
1232д 116
Инф Тех в ПД
2211д 103
Математика
3230д 116
Инф Тех в ПД
4225 116
Инф Тех в ПД
5 
6 
7 
8 
 
Уляшева Е.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Урусов С.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Федорова Е.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Филиппова М.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Фомина А.Ю.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Франк А.А0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Фролова Л.В0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Харина В. И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Хоснетдинова Г.Х.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Цивилева Т. С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Цуман Р.В0310
ПП ПМ.01
1310
ПП ПМ.01
2310
ПП ПМ.01
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Чебукова Е.Ю.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Чувашева С.Г.0 
1 
2910 225
Основы лат яз
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Чупров К.Е.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Чупрова Э.К.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Швайко И.Б0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Швайко И.Б.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Шипицина Т.Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Шомысов Н.Н0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Шорохов Ю.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Штым А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
Шустиков В.М0 
1 
2 
3 
4 
5 
6320в 402
Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов
7320в 402
Тех. изг съёмных протезов при полном отсут зубов
8 
 
Щурова Е.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

Обновлено: 11.06.2021 в 14:08.